Wat doen we?

Stichting Vrienden van het Jacobshospice wil het verblijf van de gastbewoners zo optimaal mogelijk maken. Om dit te bereiken werft de stichting geld en middelen in natura bij particulieren, fondsen en bedrijven.

Het komt ook regelmatig voor dat nabestaanden van overleden gastbewoners aan de stichting een gift overmaken als dank voor de verleende zorg en als blijk van sympathie voor het werk van het hospice. Voor ons een zeer welkome bron van inkomsten, omdat we hiermee concrete wensen kunnen uitvoeren, zoals het aanschaffen van nieuwe gordijnen, nieuwe bedden of het organiseren van trainingen van vrijwilligers. Deze kosten kunnen niet uit het zorgbudget en de eigen bijdragen van de gastbewoners worden betaald. 

Het Jacobshospice geeft professionele zorg en liefdevolle aandacht op maat aan gastbewoners, circa 70 tot 80 mensen per jaar. Een vast team verpleegkundigen is daarvoor  dag en nacht aanwezig en werkt nauw samen met artsen, coördinatoren en 85 vrijwilligers. De vrijwilligers vervullen een belangrijke taak in het Jacobshospice. Zij kunnen familie en vrienden aanvullen bij de zorg of, indien noodzakelijk, vervangen. De Stichting Vrienden draagt graag financieel bij aan de ondersteuning en professionalisering van vrijwilligers.

Bestuursleden

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Jacobshopice bestaat momenteel uit vier bestuursleden. De functie voeren zij onbezoldigd uit, zij krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuur stelt zich graag aan u voor:

Cornelis

Cornelis van Aerssen

voorzitter

Het Jacobshospice biedt al meer dan 25 jaar op de Koningin Emmakade zorg en warmte aan gastbewoners in hun laatste levensfase in een prachtig 'bijna thuis huis', dankzij een grote groep vrijwilligers en professionals. Het is mooi en dankbaar daar met de Vrienden een bijdrage aan te kunnen leveren.

Foto Hugo

Hugo Huyssen van Kattendijke

penningmeester

Ik heb grote bewondering voor alle mensen die zich dagelijks inzetten voor het Hospice waardoor de gastbewoner optimaal verzorgd wordt.

Aat van Rhijn

algemeen bestuurslid

Iedereen heeft recht op een fatsoenlijke begeleiding in zijn laatste levensmaanden. De mensen van het Jacobshospice proberen met inzet en passie in die behoefte te voorzien.

Karlijn de Mol van Otterloo

secretaris

Dankzij allen die direct betrokken zijn bij ons Hospice en onze vele vrienden biedt dit prachtige huis al vele jaren de liefdevolle zorg die hoort bij een menswaardig afscheid. Ik ben ervan overtuigd dat het goed is dat terminaal zieke mensen in hun eigen omgeving afscheid nemen van het leven.

Activiteiten en verantwoording

Onze stichting werkt aan het behoud, de ontwikkeling en bloei van het Jacobshospice. Daarvoor ondersteunen wij activiteiten die geld opleveren om ons bijna-thuis-huis financieel te ondersteunen.

Wij willen u laten zien wat wij voor activiteiten uitvoeren, hoeveel geld wij in totaal ophalen en hoeveel geld wij vervolgens besteden voor het Jacobshospice. U kunt daartoe voor meer informatie ons Bestuursverslag en Jaarrekening 2022 downloaden.

Maak vrienden

Wilt u helpen het Vriendennetwerk van het Jacobshospice uit te breiden?
Dan kan dat door simpelweg een e-mail te sturen naar uw vrienden, familie of kennissen. U kunt zelf een tekst opstellen of gebruikmaken van de standaard tekst.

Wij danken u alvast hartelijk voor deze actie.

Stichting Vrienden van het Jacobshospice

p/a Koningin Emmakade 160, 2518 JL Den Haag
070 308 10 81
info@steunhetjacobshospice.nl

IBAN NL46 RABO 01 2994 8284 • ANBI 8161.73.382 • KvK 41160570

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

De Stichting maakt gebruik van een privacy protocol. Klik hier om het document te downloaden

Powered by AllesOnline.nl