Vrienden van het Jacobshospice

of scan de qr-code en doneer direct

Q R code JH 2

U kunt het Jacobshospice op verschillende manieren helpen.

Het Jacobshospice ontvangt financiële steun in de vorm van subsidies, bijdragen uit fondsen, giften, donaties en legaten, zowel van bedrijven als particulieren. Ook u kunt ons helpen: 
 
Eenmalige donatie
Natuurlijk zijn we blij met iedere gift, groot of klein. Ieder bedrag wordt van harte gewaardeerd. Ons bankrekeningnummer: 
NL46 RABO 0129 9482 84
t.n.v. Stichting Vrienden van het Jacobshospice 
 
Vriend worden
Door vriend of donateur te worden, steunt u het Jacobshospice met een periodieke bijdrage. U kunt hiertoe een machtiging afgeven via ons machtigingsformulier en het formulier opsturen of mailen naar info@steunhetjacobshospice.nl

Schenken
De Stichting Vrienden van het Jacobshospice heeft een ANBI-status (nummer 8161.73.382). Daarmee zijn giften aan de Stichting onder voorwaarden aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie, de voorwaarden en het te gebruiken formulier voor een dergelijke schenking. 

Natuurlijk kunnen wij u ook helpen met vragen: mail ons op info@steunhetjacobshospice.nl.
 
Erfenis of legaat
U kunt uw erfenis geheel of gedeeltelijk aan het Jacobshospice nalaten. Hiertoe dient u de Stichting Vrienden van het Jacobshospice als begunstigde in uw testament op te nemen. Na uw overlijden ontvangt het Jacobshospice het aangegeven deel van uw nalatenschap. Als u het Jacobshospice een legaat wilt toebedelen, kunt u voor een zorgvuldige en juiste uitvoering van uw wensen contact opnemen met uw eigen notaris. 
 
In natura
Via uw bedrijf kunt u korting geven op diensten of producten, of schenkingen in natura doen. Ook daar zijn we erg blij mee.
Graag overleggen wij met uw bedrijf of en hoe u de bijdrage bekend wilt maken. Door het Jacobshospice te steunen kunt u uw maatschappelijke betrokkenheid laten zien. Op de sponsorpagina ziet u wie u voorgingen.

Ons IBAN-nummer is: NL46 RABO 0129 9482 84

De Stichting is opgericht op
24 oktober 1997

De Stichting is ingeschreven bij de KvK onder dossiernummer: 41160570.

De Stichting heeft de ANBI status onder nummer 8161.73.382.  

Stichting Vrienden van het Jacobshospice

p/a Koningin Emmakade 160, 2518 JL Den Haag
070 308 10 81
info@steunhetjacobshospice.nl

IBAN NL46 RABO 01 2994 8284 • ANBI 8161.73.382 • KvK 41160570

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

De Stichting maakt gebruik van een privacy protocol. Klik hier om het document te downloaden

Powered by AllesOnline.nl