In memoriam: Arie de Jonge

8 oktober 2014

Wij zijn diep geraakt door het overlijden van onze secretaris Arie de Jonge. Arie overleed op 20 september 2014, nadat hij kort geleden een diagnose van kanker kreeg te horen. Hij is 62 jaar geworden.

Arie is van grote waarde gebleken voor onze stichting. Samen met Arie hebben we afgelopen periode veel geld en middelen geworven ten behoeve van het bij ons allen geliefde Jacobshospice. Zo droeg de stichting en wij als bestuur haar steentje bij om het verblijf van zieke gastbewoners zo optimaal mogelijk te maken.

Met Arie verliezen wij een enthousiast, meelevend en buitengewoon gezellig en warm lid van ons bestuur. Onze gedachten zijn bij zijn nabestaanden.

Stichting Vrienden van het Jacobshospice

p/a Koningin Emmakade 160, 2518 JL Den Haag
070 308 10 81
info@steunhetjacobshospice.nl

IBAN NL46 RABO 01 2994 8284 • ANBI 8161.73.382 • KvK 41160570

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

De Stichting maakt gebruik van een privacy protocol. Klik hier om het document te downloaden

Powered by AllesOnline.nl