Woord van de voorzitter 2015

1 maart 2015

Voor mij ligt het Jacobs Journaal van december 2014. Wie nog niet weet waar  het  hospice precies voor staat vindt het antwoord in dit journaal: een hoopvolle plek in een roerige wereld. Bezoekers valt de informele sfeer op, de vriendelijkheid waarmee zij worden ontvangen. Een huisarts noemt de verpleging ongelooflijk  deskundig en betrokken. De hospicezorg wordt wel 300 procent beter genoemd dan de zorg in een verzorgings- of verpleeghuis. De verpleegkundigen nemen de huisarts in acute situaties veel werk uit handen. De huisarts zegt letterlijk: “In dit huis wil ik graag mijn laatste uurtjes slijten”. Op de nieuwe assistent- coÓ§rdinator maakt niet alleen de enorme betrokkenheid van iedereen in het hospice, maar ook de nazorg grote indruk. De nabestaanden blijven niet alleen staan in hun rouw.

Een blijk van verbondenheid met het hospice: iedere vrijdag staat een verse bos bloemen in het hospice, de schenkster is de echtgenote van een gastbewoner, die in maart 2014 is overleden.

Dit hospice leeft! Wij steunen het van harte.

Dietz von Maltzahn

Stichting Vrienden van het Jacobshospice

p/a Koningin Emmakade 160, 2518 JL Den Haag
070 308 10 81
info@steunhetjacobshospice.nl

IBAN NL46 RABO 01 2994 8284 • ANBI 8161.73.382 • KvK 41160570

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

De Stichting maakt gebruik van een privacy protocol. Klik hier om het document te downloaden

Powered by AllesOnline.nl