Woord van de voorzitter 2017

20 juni 2017

Wie de notulen van de Vriendenstichting leest, ziet dat  financiën in de beraadslagingen centraal staan. Dat is ook de belangrijkste taak van onze stichting: een financiële buffer opbouwen voor het Jacobshospice, dat uitsluitend de lopende kosten van  overheid  en gastbewoners vergoed krijgt. De Vriendenstichting is afhankelijk van gevers die het Jacobshospice een warm hart toedragen. In de afgelopen jaren heeft het Jacobshospice met haar enthousiast team van coördinatoren en vrijwilligers veel goodwill opgebouwd. De Vriendenstichting heeft dat kunnen afleiden uit de donaties en erfstellingen, die zij mocht ontvangen. Deze gelden maken het mogelijk de inrichting van het hospice waar nodig  te vernieuwen en opnieuw aan de eisen van de brandveiligheid te voldoen, hetgeen 15 jaren na het betrekken van het huidige pand noodzakelijk  is. Het pand moet ook in de toekomst een veilige plek blijven waar de liefdevolle zorg, aandacht en geborgenheid aan onze gastbewoners kan worden gegeven.

Dietz von Maltzahn, 
voorzitter van de Vrienden van het Jacobshospice.

Stichting Vrienden van het Jacobshospice

p/a Koningin Emmakade 160, 2518 JL Den Haag
070 308 10 81
info@steunhetjacobshospice.nl

IBAN NL46 RABO 01 2994 8284 • ANBI 8161.73.382 • KvK 41160570

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

De Stichting maakt gebruik van een privacy protocol. Klik hier om het document te downloaden

Powered by AllesOnline.nl