Woord van de voorzitter 2018

13 november 2018

Twee keer per  jaar vergaderen de besturen van het hospice en de Vrienden gezamenlijk. Zo houden wij elkaar op de hoogte van wat er binnen de besturen leeft. Onze laatste gezamenlijke vergadering was op 22 mei 2018. In beide besturen vragen twee kwesties de aandacht: de renovatie van het hospice en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
Renovatie
Onze stichting bevindt zich dankzij de giften en erfenissen die zij heeft verkregen op dit moment in rustig vaarwater. Dit zal niet zo blijven, aangezien het hospice ingrijpend gerenoveerd zal worden en daarvoor de financiele steun van de Vrienden nodig heeft. De Vrienden blijven op hun beurt rekenen op de welwillende steun van goede gevers.
 
AVG
Sinds 25 mei 2018 is de Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Onze stichting beheert op beperkte schaal gegevens, die onder het bereik van deze verordening vallen en heeft daarom een privacy protocol opgesteld, dat op de website te lezen is.
 
Het werk dat in het hospice wordt verricht blijft ons inspireren om het hospice zo goed mogelijk van dienst te zijn.
 
Dietz von Maltzahn

Stichting Vrienden van het Jacobshospice

p/a Koningin Emmakade 160, 2518 JL Den Haag
070 308 10 81
info@steunhetjacobshospice.nl

IBAN NL46 RABO 01 2994 8284 • ANBI 8161.73.382 • KvK 41160570

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

De Stichting maakt gebruik van een privacy protocol. Klik hier om het document te downloaden

Powered by AllesOnline.nl