Woord van de voorzitter 2020

14 juli 2020

2019 was voor het Jacobshospice het jaar van de renovatie. Hoewel zij eerst in de laatste drie maanden van het jaar plaatsvond, wierp zij haar schaduw lang vooruit: wat laten wij bouwkundig uitvoeren en waar halen wij de financiële middelen vandaan? De financiering van dit project slaagde dankzij de zeer betrokken inzet van het hospicebestuur, dat dankbaar gebruik heeft gemaakt van het netwerk van zijn voorzitter. In feite lag het werk van het hospice stil vanaf augustus 2019. In september werd het pand leeg gemaakt, zodat de aannemer in oktober aan de slag kon gaan. Het hospicebestuur beschikte over een uitstekende werkbegeleider, aan wie het danken is dat de aannemer niet alleen binnen de aanneemsom, maar ook binnen de termijn bleef. In januari 2020 konden de deuren voor de gastbewoners weer geopend worden.
 
Voor de renovatie hebben de Vrienden ongeveer de helft van hun reserves ter beschikking gesteld. De Vrienden hopen dat zij ook in de toekomst weer op gulle giften mogen rekenen.
 
2020 is het jaar van de wisseling van de wacht. In dit jaar krijgt het hospice nieuwe gezichten. De leiding van het hospice komt in handen van Mascha de Haan, terwijl de voorzitter van het hospicebestuur wordt opgevolgd door Lidy Zaat.
Nieuwe gezichten in een vernieuwd gebouw die het hospice een nieuwe impuls geven. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.
 
Dietz von Maltzahn,
voorzitter van de Vrienden van het Jacobshospice

Stichting Vrienden van het Jacobshospice

p/a Koningin Emmakade 160, 2518 JL Den Haag
070 308 10 81
info@steunhetjacobshospice.nl

IBAN NL46 RABO 01 2994 8284 • ANBI 8161.73.382 • KvK 41160570

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

De Stichting maakt gebruik van een privacy protocol. Klik hier om het document te downloaden

Powered by AllesOnline.nl